Aktuality

Hodnocení energetických systémů v budovách

K hodnocení energetických systémů budov je nutné volit vhodnou metodu. Čím modernější budova s nižším podílem tepla pro vytápění a s vyšším podílem využití OZE, tím více je nutný přesnější výpočet s kratším časovým krokem, hodinovým až v řádu minut...

Chytrá Praha s ČVUT UCEEB

Praha patří mezi světové metropole, které zavádějí technologické inovace k vybudování chytrých měst neboli Smart city. K rozvoji chytrých technologií v Česku přispívá i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Jednotlivým městským...

Pozvánka na semináře Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

Cílem semináře je seznámit s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky...

UCEEB zapojení do aktivit Mezinárodní energetické agentury

Zástupce ČVUT UCEEB, Antonín Lupíšek přednesl své zkušenosti se zastoupením v programech Mezinárodní energetické agentury (IEA) a konkrétním zapojením se do činností ze strany českých zástupců na mezinárodní akci, která se uskutečnila 2. října 2018...