Aktuality

Propojujeme BIM s hodnocením kvality staveb

Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení digitálního modelu BIM a komplexního hodnocení kvality budov v rámci jejich celého životního cyklu.

Opět jsme otevřeli své dveře veřejnosti

Stejně jako v předchozích letech se Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zapojilo do akce Dny otevřených dveří slunečních elektráren, kterou organizovala Solární asociace v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Letos ČVUT...

Nanovlákna prokázala výtečné výsledky

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a bankovním institutem – AMBIS nanovlákna umožňující citlivější zachycení pachových stop, které v budoucnosti může využít policie při...

Malé obce a místní akční skupiny mohou využít naše know-how

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí výhodnou spolupráci malým obcím do 5 000 obyvatel. A to nejen při využívání obnovitelných zdrojů energie, ale i v dalších oblastech, jako je například řešení obecních prostranství nebo...

Vybrané projekty